Tilbage

 

Curriculum Vitae
Kim Løwenstein, f. 02.12.1952

A. Uddannelsesmæssig baggrund

2001 Lektor i den pædagogiske/psykologiske faggruppe

1992 exsam. Art. i pædagogik (bifag) Københavns Universitet (KU)

1979 Udannet omsorgsassistent fra Personale Højskolen
3. årig pædagog uddannelse

1975 Københavns Universitet, starter på Samfundsvidenskabs (KU)

1973 Uddannet EDB assistent hos SIEMENS A/S

B. Efteruddannelser, kurser m.v.

2012/14 Master i Social entreprenørskab og innovation RUC

1982/83 Social Pædagogisk Højskole (SPH), Årskursus i organisation og ledelse

1989/90 Systemisk efteruddannelseskursus PSIKA

mange kurser i PSIKA og SUS (Social Udviklings Center) sammenhæng

C. Ansættelser

2008 Lektor i pædagogik ved UCC, Pældagoguddannelsen København

2001 Lektor i pædagogik ved Gentofte Seminarium

1984 Praktikleder/seminarielærer, Gentofte Socialpædagogiske seminarium

2001 Specialevejleder Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

2001 Vejleder på Københavns Dag og Aften Seminarium (KDAS)

2001 Vejleder på voksenpædagogisk kursus Roskilde Universitets Center (RUC)

2000 Pædagogisk udviklingskonsulent på Gentofte kommunes SKUB projekt

2000 Pædagogiske konsulent på ”Fremtidens skole” Skolen ved Trekroner tegnet og beskrevet sammen med arkitektfirmaet Wilhelm Lauritzen A/S

1998 - 02 9 ugers Efteruddannelseskurser i Kbh.’s Amts Seminarier
’Dit værd i det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede’
1992 Socialpædagogisk Landsforbund (SL), uddannelsespolitisk konsulent

1992 Projektleder for EU projekt for unge indvandre i Ballerup Kommune

1993 Projektkompagniet, konsulent, underviser, sagsbehandler

1980/84 Afdelingsleder, stedfortræder for forstander, Valdemars Alle 81E,
institution for unge adfærdsvanskelige udviklingshæmmede

1979/80 Københavns Kommunes Narkonedtrapning, Gæstehjemmet Pumpehusvej

1979/82 timelærer på Statens Socialpædagogiske Seminarium

1979/92 Specialevejleder og timelærer på Social Pædagogiske Højskole


D. Publikationer mv.

2004 KvaN: temanummer om OPDRAGELSE

2002 Hvis er barnet? Børn og Unge
en antologi om opdragelse

2000 Beskrivelse af Gentofte Kommunes Skole Udbygnings Projekt (SKUB)
www.skub.dk

1994 Kunsten at blive hørt… LEV

1991 Socialpædagogiske tekster 8 SPH
Kvalificering af det socialpædagogiske arbejde

1988 Socialpædagogiske tekster 3 SPH
Integration, udslusning og normalisering
- for hvem og på hvis bekostning

1987 Socialpædagogen SL
SIVUS modellen og dens anvendelsesmuligheder

1985 Der skal også være plads til os Rhodos
Om åndssvages sexualitet

E. Særlige faglige interesseområder/udviklingsarbejder

 

  Udviklingsprojek for alle pædagoger i Gentofte kommune  (4 årig projekt)


• Skole udviklingsprojekter via mit arbejde for arkitektfirmaet Wilhelm Lauritzen A/S

• SKUB projektet i Gentofte Kommune (4 årig projekt) og andre kommuner

• Kollegial Supervision

• Assertiv kommunikation

• Filosofering om pædagogikkens væsen

• Udarbejdelse af undervisningsmateriale

• Praksis – Teori i pædagogiske sammenhæng

• Hvordan opnås størst mulig selvværd

• Selvforvaltningspædagogik